חדרה שלנו והסביבה

reuven_22@walla.com

הגנת הסביבה

אורי דיסטניק יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה

ראש המועצה המקומית בנימינה - גבעת עדה נבחר פה אחד לשמש כיו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה "שרון כרמל"


אורי דיסטניק ראש המועצה בנימינה -גבעת עדה יחליף את יו"ר איגוד שרון כרמל" אילן שדה אשר יפרוש מתפקידו לאחר מספר שנים בתפקיד ירוחם לקריץ ממשיך כמנכ"ל לאיכות הסביבה "שרון - כרמל".
בישיבת מליאה בה נכחו נציגי כל 18 הרשויות המקומיות החברות באיגוד.
איגוד ערים.לשמירת איכות הסביבה שרון -כרמל הוקם בשנת 1979 האיגוד מייצג האינטרסים הסביבתיים של 18 רשויות מקומיות ממגידו בצפון ועד נתניה.במסגרת זו אמון האיגוד על :איכות האוויר,איכות מי נחלים,פיקוח על תעשיות ושפכים,מדידות רעש וייעוץ לרשויות בנושא,ייעוץ סביבתי לועדות בניין ערים,מתן חוות דעת סביבתית לתוכניות ולבקשות להייתרי בנייה,חינוך סביבתי,פעילות הסברה בבתי הספר ובקרב הקהילה וייעוץ לרשויות בתחומים נוספים כגון.

טיפול בפסולת לרבות איתור אתרים לסילוק פסולת מצוקה ופסולת חקלאית.

השטח בו פועל האיגוד משתרע על 675 אלף דונם.ואוכלוסייתו מונה כ -400 אלף נפש ! כ 75% מכלל התושבים מתגוררים בערים וברשויות מקומיות וכ - 25% מתגוררים בישובים חקלאים.

אילן שדה יפרוש מתפקידו

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA